-->
inSPIRACJE 2007
inSPIRACJE 2007

Topic of the edition

3. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE / memories

Artysta współczesny, mając swobodę w wyborze medium, często do swej wypowiedzi włącza fotografię i jej pochodne. Czy to jako cytat, czy też temat główny, wszak wiele świetnych dzieł malarstwa powstało w oparciu o fotografię dokumentalną.

Wydaje mi się, że współcześnie, w epoce multimedialnej, słowo fotografia  brzmi już anachronicznie i nie oddaje w pełni możliwości tego medium.

Co więc stanie się z fotografią?

Jerzy Lewczyński

Fotografia od lat zajmuje równoprawną pozycję wśród dziedzin sztuki. Jest medium nie tylko popularnym, ale również skupiającym w sobie różne rozwiązania formalne i ujawniającym niezwykłe możliwości, dające artystom możliwość uchwycenia ich subiektywnej wizji świata oraz poruszenia podstawowych problemów sztuki.

Festiwal inSPIRACJE 2007 ukazuje przenikanie się fotografii z innymi dyscyplinami sztuki; malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, muzyką, grafiką, filmem, słowem. Dlatego odchodzimy od zwrotu Festiwal Fotografii, ponieważ dziś już nie ma ani czystej fotografii ani czystego malarstwa czy rzeźby. Kończy się era podziału sztuki na media, a zaczyna sztuka intermedialna.

Każda edycja festiwalu skupia się wokół pewnej myśli przewodniej. Tegorocznym mottem jest różnorodnie interpretowane pojęcie pamięci, co stanowi również klamrę dla prac gości festiwalu: Jerzego Lewczyńskiego, Lecha Majewskiego, Tomka Sikory, z Wiednia - Haralda Scherza i Kathariny Razumovsky oraz z Berlina - Olivera Scholtena.

InSPIRACJE 2007 to 30 wystaw, w tym prezentacje prac znanych indywidualistów, konkurs dla młodych twórców (spośród prawie 90 zgłoszeń wybraliśmy 20 projektów), pokazy filmów, spotkania, warsztaty i prelekcje oraz imprezy towarzyszące, takie jak: koncerty, happeningi itp. Tak jak w ubiegłych latach, gościć będziemy Galerię Bezdomną, która w Szczecinie będzie miała swoją 50-tą odsłonę.

Zapraszam serdecznie

Ked Olszewski