-->
inSPIRACJE 2013

Temat edycji 2013

Festiwal inSPIRACJE porusza problemy sztuki, kierując się co roku pewną nową myślą przewodnią. W roku 2013 Festiwal obejmie zestaw działań i prac artystycznych, które w różny sposób interpretują pojęcie GENESIS. Pojęcie to łączy się z różnym podejściem do niego w określonej epoce. Z jednej strony Genesis to biblijny początek świata, nierozerwalnie związany ze stworzeniem światła i oddzieleniem go od ciemności, a z drugiej natomiast  to, co w historii stworzenia warunkuje rozdzielenie dobra i zła, było w Oświeceniu w XVIII wieku separacją prawdy od fałszu.

Zarówno duchowy element, jak i jego manifestacja jako światło i olśnienie, od wieków są centralnym punktem rozważań oraz fundamentalnym warunkiem powstania wszystkich odmian Sztuk wizualnych. Do programu Festiwalu zostaną włączone prace nawiązujące do znaczenia słowa Genesis, a także samego stworzenia człowieka oraz jego narodzin jako świadomego kulturowo bytu.  Mogą to być m.in. wspomniane początki biblijne, których dokładny opis znajdziemy w Księdze Rodzaju, czy też nawiązania do teorii ewolucji Darwina. W 2013 roku artyści zmierzą się z wieloznacznością słowa stworzenie, która przypomina walkę rozumu z duchowością, osiągnięciami nauki z tradycją wierzeń. Po pryncypialnym przewartościowaniu musi nastąpić nowa idea, która będzie generatorem nieznanego dotąd sposobu doświadczania, pewnego rodzaju blackoutem, odcięciem od dotychczasowego sposobu percepcji.