-->

Andreas Guskos i Niko Guskos

Andreas Guskos prowadzi Pracownię Wystawiennictwa i Nowych Technologii w Projektowaniu na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalizuje się w projektowaniu w przestrzeni informacji. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na polu projektowania architektonicznego i graficznego. Do jego najważniejszych bieżących projektów należą: „Świat wirtualny Aheilos. Twórczość i edukacja w przestrzeni informacji”, 2011-2016r. – „Interaktywne środowisko 3d online do celów realizacji projektów artystycznych, zadań projektowych, edukacyjnych, wystawienniczych i jako przestrzeń społecznościowa” (prezentowany na Sympozjum ISEA2014 w Dubaju, www.aheilos.org); Warsztaty/Sympozjum MEDEA, 2010-2016r. – Międzynarodowe Sympozjum na temat nauki, sztuki i technologii (www.medea2016.pl); i „Dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz – dzisiaj, wczoraj, jutro – impresja na temat zmienności formy w czasie”, 2015r. – instalacja audiowizualna (prezentowana na Sympozjum ISEA2016 w Hong Kongu, https://youtu.be/ckMXFLhimLA, https://youtu.be/MOirJAjtEz0); Wykształcenie: 1993-1998r.: Wydział Architektury i Budownictwa. Politechnika Szczecińska. Uzyskany stopień Magistra inżyniera architekta; 2007-2008r.: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uzyskany stopień Doktora Sztuki; 2013-2014r.: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uzyskany stopień Doktora Habilitowanego Sztuki.

Niko Guskos pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Mechanotroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Specjalizuje się w fizyce ciała stałego i spektroskopii. Jego dorobek obejmuje 347 publikacji, 16 zorganizowanych konferencji i warsztatów, 8 udziałów jako guest editor, 324 udziały w konferencjach (lecture, invite, oral, posters). Poprzednio zajmowane stanowiska: profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Technologiczny Krety, Grecja oraz Uniwersytet Ateński, Grecja. Wykształcenie: 1974r.: Magister. Wydział Fizyki. Uniwersytet Poznański; 1981r.: Doktor. Wydział Fizyki. Uniwersytet Wrocławski; 1992r.: Doktor Habilitowany. Wydział Chemii. Uniwersytet Wrocławski; 2001r.: Profesor Tytularny.