-->

Anna Dybowska

Anna Dybowska, urodzona w 1983 roku w Warszawie. Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk. W 2015 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej (linoryt) zrealizowany pod kierunkiem Magdaleny Cybulskiej oraz aneks z rysunku pod kierunkiem prof. Antoniego Fałata w Europejskim Wydziale Sztuk Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AfiB) Vistula w Warszawie. W 2014 roku otrzymała stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w roku 2014 i 2015 wyróżnienia Rektora za wysokie osiągnięcia artystyczne. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m. in., w 2014: „Malarstwo”, Galeria „Ratusz” w Legionowie, wystawa indywidualna; „Grafikoły”, Galeria EAS, wystawa zbiorowa w Warszawie; „Superduo” Galeria EAS, wystawa indywidualna; „Ulica Themersonów”, Płocka Galeria Sztuki, Płock, wystawa pokonkursowa ; w2015 roku: „1 + 1”, Galeria „Ratusz” w Legionowie, wystawa indywidualna; IX Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu im. Pawła Stellera w Katowicach,Biblioteka Śląska, wystawa pokonkursowa; „Kreski na ulicy”,Płocka Galeria Sztuki, Płock, wystawa grupowa ze zbiorów galerii,; „Ptasie sprawy i Skłębienia”, Galeria „Ratusz” w Legionowie, wystawa indywidualna; XI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w BWA W Olsztynie, wystawa pokonkursowa, towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie;. w2016: m.in. „"MY”, Galeriq „Młynek” , Warszawa,, wystawa zbiorowa.