-->

Anna Konik

Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby; studia pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego i prof. Krzysztofa M. Bednarskiego; dyplom pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego, 2000

Obszar zainteresowań: procesy wyobcowania, alienacji; problematyka związana percepcją i oddaniem przestrzeni, jej wymiarem metafizycznym i emocjonalnym; zjawiska symultaniczności oraz poetyka kina dokumentalnego i impresji audiowizualnej

Media: wideoinstalacje, obiekty, wideo, fotografia, rysunek

Nagrody, wyróżnienia, stypendia: 2001 Nomination for internationl media art award, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe ZKM, Germany; 2005 Stypendium Ministra Kultury; 2007 Stypendium „Młoda Polska”, NCK, Warszawa; 2009 Nominacja do Paszportu Polityki, Nominacja do konkursu „Spojrzenia 2009” Nagrody Fundacji Deutsche Banku;

Ważniejsze wystawy: 2004 - Transparency , Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Germany; 2007 Our Lady's Forever , Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 2010 - The Villa of the Entranced , Max Libermann Haus, Berlin; 2011; Strach i zauroczenie , Atlas Sztuki, Łódź; 2015 Ziarno piasku w  źrenicy oka. Wideoinstalacje  2000–2015 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we współpracy z Wissenschaftskolleg zu Berlin

Kolekcje: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Białystok; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; Leube Art Foundation, Gartenau-Salzburg ;Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych; Art Stations Foundation, Poznań