-->

Diana Grabowska

Diana Grabowska urodziła się w Warszawie w 1989r., gdzie obecnie mieszka i pracuje. W 2015r. uzyskała tytuł magistra sztuki na kierunku rzeźby. Została laureatką wystawy „Coming Out Najlepsze Dyplomy 2015”, otrzymała wydziałową nagrodę Złote Dłuto oraz pierwsze miejsce w konkursie Inicjatywy ENTRY. W 2015r. zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów. W trakcie studiów współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz grecką fundacją Deste Foundation of Contemporary Art. W 2014r., za osiągnięcia artystyczne, otrzymała Stypendium Rektora oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012r. realizowała półroczne stypendium artystyczne miasta stołecznego Warszawy. Artystyczna aktywność Diany Grabowskiej sytuuje się w tzw. poszerzonym polu rzeźby. Tworzy na granicy kilku dyscyplin plastycznych, tj. tradycyjnej rzeźby/obiektu rzeźbiarskiego, wideo artu, projektowania i działań performatywnych. Jej prace podejmują refleksję na temat charakterzu współczesnej kultury. Czerpie inspirację ze zdarzeń codziennych i aktualnych, ale osadza je w obszarze uniwersalnym. Koncentruje się na związku widzialności i egzystencji (odwzorowania człowieka za pomocą obrazu) oraz problemie funkcji obiektów sztuki.