-->

Judyta Bernaś

Judyta Bernaś urodziła się w 1978 roku w Sosnowcu (Polska). W latach 2000-2005 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa. Zrealizowała dyplom (z wyróżnieniem) pod kierunkiem prof. Ewy Zawadzkiej w Pracowni Druku Wypukłego 2. Po ukończeniu studiów pracowała w macierzystej uczelni, obecnie jako adiunkt w Pracowni Działań Multigraficznych prof. Ewy Zawadzkiej (Katedra Intermediów i Scenografii). W 2012 roku na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach otrzymała tytuł doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Zajmuje się zagadnieniami sacrum i profanum, aktu kobiecego i męskiego, cielesności z uwzględnieniem wnętrza i zewnętrza ciała, realizuje prace na pograniczu różnych dziedzin sztuk wizualnych (tradycyjnych i nowoczesnych), eksperymentem w grafice artystycznej i fotografii. Miała ponad 15 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w ponad 140 wystawach zbiorowych, konkursach i festiwalach.