-->

Temat edycji

Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu inSPIRACJE 2016 jest OKSYDAN , odwołujący się do żywiołu wody, wskazujący na fenomen wodnej energii,
 jej znaczeń symbolicznych i duchowych. Przesłaniem Festiwalu jest otwarcie na wzajemne przepływy, przenikania, na empatyczne budowanie przestrzeni porozumienia dla pozornie odległych artystycznych założeń. Idea ta ma odzwierciedlenie w koncepcji kuratorskiej festiwalu, łączącej edycję tegoroczną 2016 i przyszłoroczną 2017 pod wspólnym podtytułem Zanurzenie .
 Dwoje kuratorów, wyróżnionych w konkursie i zaproszonych do tworzenia festiwalu to Lena Wicherkiewicz i Rob Garrett (o kuratorach w zakładce..), którzy ideę festiwalu odnoszą do wielowątkowych stanów wody i powietrza, żywiołów uzupełniających się wzajemnie i nawiązujących również do floating garden
 – marki miasta Szczecin.

Do integrującej funkcji żywiołów odwołuje się wystawa główna tegorocznego festiwalu pod tytułem: OKSYDAN. Po płynno – empatycznej stronie życia , której autorką jest Lena Wicherkiewicz. To artystyczny projekt mierzący się z wielorakimi aspektami natury wodnego żywiołu. Podejmuje zagadnienia zjawiska płynności wodnej materii, dotyka symbolicznych związków wody i sfery nieświadomości, domeny kobiecości, odnowy, oczyszczenia, przemiany, połączenia. Wystawa pomyślana jest jako płynna przestrzeń porozumienia i doświadczeń – emocjonalnych, estetycznych, konceptualnych, psychicznych. Zobaczymy prace artystów różnych pokoleń, różnej wrażliwości, posługujących się różnymi mediami. Wystawa obejmuje zarówno prace starsze (Anny Buczkowskiej), rekonstrukcje wcześniejszych prac (Koji’ego Kamoji’ego), realizacje nowe (Beaty Ewy Białeckiej, Keda Olszewskiego, Marka Angeliniego) oraz premiery, przygotowane z myślą o wystawie (Izabeli Gustowskiej, Izabeli Żółcińskiej,
 Doroty Buczkowskiej). Płynna, nie zawsze jednak znaczy łagodna – naturą wody są także mroczne, niejasne i niepokojące cyrkulacje do czego
 w specyficzny sposób nawiązują prace Artura Malewskiego czy Małgorzaty Wielek-Mandreli. Odzwierciedlając zjawiaska żywiołu wody, wystawie nadana zostanie płynna struktura, pole subtelnie przenikających się energii, wizji, artystycznych propozycji, które swoim płynnym trwaniem przeprowadzą nas także do przyszłorocznej edycji Festiwalu inSPIRACJE 2017.

Do wystawy głównej 11. MFSW inSPIRACJE 2016 / OKSYDAN / Zanurzenie 1
 pod tytułem OKSYDAN. Po płynno – empatycznej stronie życia zostało zaproszonych 17 artystów.
 Są to: Marco Angelini, Beata Ewa Białecka, Anna Brudzińska, Anna Buczkowska, Dorota Buczkowska, Izabella Gustowska,
 Dagmara Horab, Natalia Janus – Malewska, Koji Kamoji, Anna Konik, Artur Malewski, Ked Olszewski, Bożka Rydlewska, Lena Szczesna,
 Małgorzata Wielek – Mandrela, Olga Wolniak, Izabela Żółcińska. (więcej o artystach w zakładce …)
 
 W ramach wystaw 11. MFSW inSPIRACJE 2016 / OKSYDAN / Zanurzenie 1  
 zaprezentowanych zostanie około 100 instalacji, obrazów, projekcji artystów międzynarodowych, różnych pokoleń,
 posługujących się różnorodnymi technikami i środkami wyrazu, zarówno tradycyjnymi (gobelin, prace malarskie - olejne)
 jak i z wykorzystaniem mediów współczesnych (video, grafika cyfrowa) lub specyficznych materiałów (kurz z hoteli, kamfora, pióra pawia).

Jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku, w ramach inSPIRACJi został ogłoszony Konkurs dla Artystów trwający od 1 lutego do 30 kwietnia 2016, nawiązujący do tematu 11. edycji festiwalu OKSYDAN . Uczestnicy konkursu mieli zadanie zmierzyć się z wodnym żywiołem w znaczeniu dosłownym i metaforycznym: z jakościami i znaczeniami wodnej materii, płynnością, przepływami, zanurzeniem w doświadczeniu, w emocjach,
 w środowisku medialnym. W trakcie obrad Jury, w skład, której weszli kuratorzy Lena Wichierkiewicz i Rob Garet oraz Ked Olszewski – dyrektor artystyczny festiwalu i Marlena Chybowska-Butler z Muzeum Narodowego w Szczecinie, wyłoniono do wystawy konkursowej 11 laureatów.